Enerji Kimlik Belgesi

Örnek Enerji Kimlik Belgesi;

“5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ne göre, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasını sağlamak için, asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir. 

Kanun uyarınca EKB, aşağıda belirtilen yapıların dışında tüm binalarda zorunludur.

* Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar
* Planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar
* Toplam kullanım alanı 50 m² ’nin altında olan binalar
* Seralar, atölyeler, münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına, soğutulmasına gerek duyulmayan depo, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar
* Mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 m² ’den az olan binalar
* Konutlar, ofisler, eğitim binaları, sağlık binaları, oteller ile alışveriş ve ticaret merkezleri gibi bina tipleri için Enerji Kimlik Belgesi hazırlanabilir.

Mevcut binalar bu belgeyi 2017‘ye kadar almak zorundadırlar. Enerji Kimlik Belgesi, binanın tamamı için hazırlanabileceği gibi, isteğe bağlı olarak, kat mülkiyetini haiz her bir bağımsız bölüm veya farklı kullanım alanları için ayrı ayrı düzenlenebilir.

Enerji Kimlik Belgesi;

* Binalarda konfor koşullarının oluşturulması için gerekli olan minimum enerji ihtiyacını,
* Bu konfor koşullarının oluşturulması için binanın ne kadar enerji tüketeceğine dair sınıflandırmayı,
* Enerji tüketiminin hangi oranda güneş, rüzgar, vb.yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını,
* Binanın ve içerisinde kullanılan cihazların işletilmesinde çevreye ne kadar CO2 gazı salımı yapıldığını,
* Binanın yalıtım özelliklerini,
* Isıtma ve/veya soğutma, havalandırma ve sıhhi sıcak su sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri gösterir.
* Serbest Mühendislik ve Müşavirlik şirketleri (SMM) binaya dair mimari proje, ısı yalıtım projesi, aydınlatma projesi, mekanik tesisat projeleri üzerinden; binanın yapım yılı, yönü, konumu vb. genel bilgileri , binanın hangi malzemeden inşa edildiği, yalıtım durumu, çatı, cephe, döşeme ve pencere alanları vb. temel bilgileri, ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimlilikleri, sıcak su sistemiyle ilgili bilgileri ve kullanılan aydınlatma elemanlarının tipi, sayısı vb. teknik bilgileri toplar.
* Elde edilen bu bilgiler ışığında EKB uzmanı BEP-TR yazılımı vasıtasıyla binanın enerji performansına dair gerekli hesaplamaları yaparak Enerji Kimlik Belgesi’ni üretir.
* Enerji Kimlik Belgesi’nin, binanın tamamı için hazırlanması şarttır. Ayrıca, isteğe bağlı olarak, kat mülkiyetine haiz her bir bağımsız bölüm veya farklı kullanım alanları için ayrı ayrı düzenlenebilir.
* Enerji Kimlik Belgesi’nin bir nüshası bina sahibi,yöneticisi, yönetim kurulu ve/veya enerji yöneticisince muhafaza edilir, bir nüshası da bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı bulundurulur.
* Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında,mal sahibi Enerji Kimlik Belgesi’nin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir.

EKB Geçerlilik Süresi

* Enerji Kimlik Belgesi düzenlenme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir ve bu sürenin sonunda hazırlanacak bir rapor doğrultusunda yeniden düzenlenir.
* Ayrıca Enerji Kimlik Belgesi binanın yıllık enerji ihtiyacının değişmesine yönelik bir uygulama yapıldığı takdirde yönetmeliğe uygun olarak yeniden düzenlenir.

Avantajları

Enerji Kimlik Belgesi ile önümüzdeki yıllarda gündeme gelecek olan vergi cezalarına muhatap olmaz veya enerjiyi daha pahalıya almak zorunda kalmazsınız.
 

Enerji Kimlik Belgesi Sınıfları

Enerji Kimlik Belgesi’nde; binanın enerji tüketimi ve sera gazı salımı A ile G arasında sınıflandırılmaktadır. Sınıflandırma binanın inşa edildiği yıldaki mevzuatlarca tanımlanmış asgari şartlar göz önüne alınarak yapılmaktadır. Bir binanın enerji sınıfı; mevcut bina için hesaplanan tüketim değerleri ile aynı binanın aynı yerde yasalar çerçevesinde imal edilmesi durumunda elde edilen tüketim değerlerinin birbirine oranlanmasıyla belirlenir. Binalar için en düşük performansı temsil eden G sınıfı binalarda, enerji tüketimi ve sera gazı salımı çok yüksektir. G sınıfı binalar; yasalarca öngörülen asgari şartlardan en az %75 daha fazla enerji tüketmektedir.

D sınıfı binalarsa yasalarca öngörülen asgari şartlarda veya bu şartlardan %19 daha fazla enerji tüketmektedir. Enerji kimlik belgesinde C sınıfı olarak atanmış olan binalar yasalarca öngörülen asgari şartlardan %1 ile %20 arasında , B sınıfı olarak atanmış binalar ise %21 ile %60 arasında daha az enerji tüketmektedir. Enerji performansı en üst seviyede olan A sınıfı binalar ise yasalarca öngörülen asgari şartların en fazla %40′ı kadar enerji tüketimine sahiptir.

 

Daha İyi Bir Bina Enerji Sınıfına Sahip Olmak İçin Yapılabilecekler

* Bina izolasyonu yapın. Binalarda ısı kaybı, yaklaşık %40 çatıdan, %20 zeminden ve pencerelerden olmaktadır. Bina yalıtımı ile %50' e varan enerji tasarrufu sağlanır. Geri ödeme süreleri 2-4 yıl arasındadır.
* Yeni evlerde mimarisi, doğal gün ışığıdan yararlanabilecek şekilde olamsına dikkat edin.
* Çift katlı ve/veya low-e tabakası olan enerji verimliliği yüksek pencere seçin.
* Bina dış aydınlatmasında enerji tasarruflu ampüller seçin. Apartman merdivenlerinde için hareket sensörlü armatürler kullanın.
* Güneş veya rüzgar gibi alternatif enerji kaynaklarından, yararlanın.
* Merkezi ısıtma sistemi yok ise, yoğuşmalı kombi gibi daha verimli sistemleri tercih edin.
* Merkezi ısıtma sistemlerinde otomatik programlanabilir kontroller kullanın.
* Dairenizdeki kapı ve pencerelerdeki hava kaçaklarını azaltın.

 

Atatürk Mh. Güler Sk. No:2/45   34764 Ümraniye / İstanbul  |  Tel: +90 216 688 0 573 (KSF)